วันพฤหัสบดีที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

ความทรงจำดีๆ

ประวัติย่อๆ สวัสดีค่ะ ดิฉัน : นางสาวปาริชาติ  จันทร์ฝาก ชื่อเล่น : ปลา :P
รหัสนักศึกษา : 5411103062 กำลังศึกษาอยู่ที่ : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
คณะครุศาสตร์ หลักสูตรคณิตศาสตร์ ชั้นปีที่ 2
บ้านเกิด : จังหวัดตรัง 
ปัจจุบัน พักอยู่ที่ หอ A (พิลาสพนา)